12 tot 18 maanden geëist voor geweld tegen politie

Het Openbaar Ministerie eist forse celstraffen tegen drie mannen die ernstig geweld hebben gebruikt tegen de politie, toen zij werden aangehouden op een illegaal feest tijdens de corona-lockdown. 

Het gebeurde op 1 januari 2021, Nederland was in lockdown, mensen werden geacht anderhalve meter afstand van elkaar te houden en publieke voorzieningen waren dicht. Tientallen mensen vierden desondanks de jaarwisseling, dicht op elkaar in een bunker in het bosgebied net buiten Arnhem. De muziek stond hard. Veel aanwezigen waren onder invloed van drank of drugs. De politie kreeg opdracht van de burgemeester om het feest te beëindigen en het terrein te ontruimen. Een groot deel van de bezoekers gaf gehoor aan de oproep van de politie en vertrok. Een kleinere groep illegale feestgangers reageerde echter met agressie. Er werden beledigingen geschreeuwd en er werd met flessen en stenen gegooid. Twee agenten raakten gewond.

Heftige ervaring
“Ik kan met recht zeggen dat dit één van de meest heftige ervaringen is geweest en ik op de meeste weerstand ooit ben gestuit”, aldus een ervaren politieman die de betreffende avond zijn werk deed. Drie verdachten van 31, 34 en 36 jaar stonden hiervoor voor de rechter in Arnhem. Voor onder meer zware mishandeling in vereniging en belediging hoorden de 31-jarige en de 34-jarige 18 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen, waarvan 6 voorwaardelijk. Tegen de 36-jarige, die een iets kleinere rol had volgens het OM, eiste de officier 12 maanden cel, waarvan ook 6 voorwaardelijk. Voor alle drie geldt een proeftijd van 2 jaar.

Alle perken te buiten
“De manier waarop deze groep, waar de verdachten onderdeel van waren, heeft gehandeld gaat alle perken te buiten”, stelde de officier van justitie in haar requisitoir. “In het bijzonder omdat er door de verdachten fors geweld tegen de politie werd gebruikt.” De officier neemt de verdachten bijzonder kwalijk dat zij geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Niet voor hun gewelddadige gedrag, noch voor het ingaan tegen alle coronamaatregelen. “Was gewoon weggegaan. Dat kon immers óók”, aldus de officier.

Ernstige en langdurige gevolgen
Voor de getroffen agenten zijn de gevolgen ernstig en langdurig. Zij moesten diverse medische behandelingen ondergaan, maar hebben ook psychisch veel last van het gebeuren. Zij hebben de situatie als zeer dreigend ervaren. Ook hun gezinsleden hebben de impact hiervan gevoeld, of voelen dit nog steeds. Eén van de agenten verloor een voortand doordat hij door een hard voorwerp werd geraakt. Ook de andere voortand moet op termijn vervangen worden door een implantaat. Verder is zijn bovenlip blijvend ontsierd met littekens van de hechtingen. Een andere agent raakte gewond aan zijn hoofd. Hij liep een hersenschudding op. Ook hij hield er een litteken aan over en kampt bovendien nu, ruim twee jaar na het incident, nog steeds met aanzienlijke psychische klachten.

Opruier
De 31-jarige verdachte wordt door de aanwezige politiemensen als de ‘opruier’ gezien. Getuigen zagen hem met stenen gooien. Ook het gedrag van de 34-jarige wordt bestempeld als agressief, ophitsend en zeer recalcitrant. De 36-jarige, de rustigste van de drie, gooide ook spullen richting de politie. De verdachten waren overduidelijk niet van plan een feestje te laten verstoren door de politie. Zij hebben alle drie fysiek geweld gepleegd tegen de politie en daarmee een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontstane situatie. Bij het bepalen van de strafeis in dit soort zaken ligt het accent op de samenwerking tussen de verdachten en minder op de vraag wie welke feitelijke handelingen heeft verricht. Dit maakt dat alle verdachten verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor alle gepleegde geweldshandelingen, ook wanneer deze door anderen zijn verricht.

Deel dit artikel via: