15 november Studiemiddag Brandveilig Bouwen Nederland

Hoe controleer je snel een gebouw op zijn bouwkundige brandveiligheid? Met die vraag worstelen controlerende instanties en gebouweigenaren. Leden van Brandveilig Bouwen Nederland presenteren 15 november 2006 de essenti?le controlepunten tijdens een studiemiddag.

Lees verder: securitymanagement.nl

Deel dit artikel via: