150 beveiligers op Schiphol verliezen hun baan

Doordat Schiphol is overgestapt op centrale controle van passagiers, heeft G4S daar voor 150 beveiligers geen werk meer. Het beveiligingsbedrijf probeert de mensen elders te plaatsen, maar gedwongen ontslagen zijn helaas niet uit te sluiten.
G4S heeft door het nieuwe beveiligingsconcept van de luchthaven een boventalligheid gekregen van 150 FTE bij de divisie Aviation Security. Het bedrijf zegt in het afgelopen jaar, binnen de afspraken met de sociale partners, verschillende maatregelen te hebben genomen om haar organisatie in lijn te brengen met deze nieuwe situatie. Die ingrepen blijken echter onvoldoende te zijn.
Werk naar werk
G4S betreurt het dat een reorganisatie nodig is en streeft ernaar zoveel mogelijk medewerkers van werk naar werk te begeleiden binnen G4S of elders. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet worden uitgesloten. G4S heeft haar medewerkers, de ondernemingsraad en de vakbonden geïnformeerd over dit voorgenomen besluit. De vakbonden zijn uitgenodigd voor overleg over een sociaal plan. De recent gemaakte afspraken over arbeidsomstandigheden blijven gestand en ook de kwaliteit van de beveiliging op de luchthaven blijft gewaarborgd, aldus het bedrijf.
Volgens FNV-bestuurder Tanja Schrijver valt het nieuws bij de medewerkers rauw op het dak, nu net na de drukke zomerperiode en de stress rond de verhoogde dreigingssituatie. Andere beveiligingsbedrijven op de luchthaven hebben minder last van de centralisering van de passagierscontrole, omdat zij op afdelingen werken waar geen veranderingen zijn doorgevoerd.
 
 

Deel dit artikel via: