17 en 10 jaar celstraf voor brand- en bomaanslagen

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft twee mannen van 33 en 34 jaar oud veroordeeld tot respectievelijk 10 en 17 jaar cel. Ze hebben aanslagen gepleegd door brand te stichten en ontploffingen te veroorzaken in Eindhoven, Haarlem, Leende en Oss. In twee zaken is een poging tot moord bewezenverklaard.

In 2018 werden er meerdere branden gesticht en diverse ontploffingen veroorzaakt in woningen in Oss, Eindhoven, Leende en Haarlem en in een woning bij een café in Oss met behulp van brandbommen en granaten. De bewoners van de woningen in Haarlem, Oss en Leende en de woning bij het café te Oss waren op het moment van de aanslagen aanwezig. Zij kwamen met de schrik vrij.

Hoofdverdachte
Volgens het hof is de 34-jarige man de hoofdverdachte in deze zaak. Hij wordt door het hof veroordeeld voor de medeplichtigheid aan het medeplegen van één en het medeplegen van drie brandstichtingen/ontploffingen, voor de medeplichtigheid aan het medeplegen van een poging tot moord en voor het medeplegen van een poging tot moord. De man wordt als hoofdverdachte gezien omdat hij fungeerde als tussenpersoon: hij instrueerde namelijk zijn mededaders over hoe ze de branden konden stichten en de ontploffingen teweeg konden brengen.

Niet bewezen
Het hof spreekt de man vrij van twee brandstichtingen/ontploffingen bij een woning in Oss, omdat zijn betrokkenheid daarbij niet bewezen kan worden. Hij wordt ook vrijgesproken van poging tot moord bij het café in Oss. Weliswaar is ook hier gebruik gemaakt van een handgranaat, maar gelet op het feit dat deze buiten de woning tot ontploffing is gebracht terwijl de rolluiken grotendeels naar beneden waren, heeft het hof onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of er sprake was van een aanmerkelijke kans op de dood van de bewoners die zich op dat moment in de woning bevonden. De man wordt wel veroordeeld voor het veroorzaken van de ontploffing bij de woning.

Medeverdachte
De 33-jarige medeverdachte van de man werd veroordeeld voor het medeplegen van twee pogingen tot moord. Hij werd door het hof vrijgesproken van het medeplegen van een poging tot brandstichting omdat zijn betrokkenheid hierbij niet te bewijzen valt.

Strafkorting
Het hof legt beide mannen een hogere straf op dan de rechtbank. In beginsel vindt het hof straffen van 18 jaar en 11 jaar passend bij deze ernstige feiten, die enorme indruk hebben gemaakt op de slachtoffers en die de samenleving ernstig hebben geschokt. Dit besef lijkt op geen enkel moment bij de mannen binnen te zijn gekomen. Doordat de redelijke termijn waarbinnen een zaak moet worden behandeld fors is overschreven krijgen de mannen ieder 1 jaar ‘strafkorting’ en komen de gevangenisstraffen daarmee uit op respectievelijk 17 jaar en 10 jaar.

Deel dit artikel via: