19 miljoen euro voor nieuwe toegangsbeveiliging politie

Het Crisis Respons Team Toegangsbeveiliging van de politie heeft urgente risico’s vastgesteld ten aanzien van de toegangsbeveiliging van politiegebouwen. Dit schrijft minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid aan de Tweede Kamer. Er komt 19 miljoen euro beschikbaar voor landelijke toegangsbeveiliging.

Gelet op de aard van het werk van de politie – denk aan privacyaspecten, opsporingsbelangen en bijzondere opsporingsmethoden – is het van belang dat de politie haar werk kan verrichten binnen goed beveiligde domeinen, meent de minister. Daaronder valt ook de fysieke beveiliging van de politiegebouwen.

Kwalitatieve verbetering
Omdat volgens Grapperhaus in alle eenheden een kwalitatieve verbetering noodzakelijk is, zal een nieuwe landelijke toegangsbeveiliging ingevoerd worden die robuust genoeg is om zowel cyber als fysieke dreigingen het hoofd te bieden. Met deze investering wordt 19 miljoen euro van de beschikbare middelen aangewend.
Deze besluitvorming wordt bij Najaarsnota 2018 geformaliseerd. Daarnaast is er vanaf 2019 een structurele reeks middelen beschikbaar van ongeveer 29 miljoen euro. Over de besteding van deze middelen is de minister nog in gesprek met de korpschef en de gezagen. Besluitvorming over deze structurele middelen vindt plaats bij de voorjaarsbesluitvorming van het kabinet.

Deel dit artikel via: