197 wapens van straat na inleveractie politie

De afgelopen twee weken konden burgers zonder straf van hun wapen af in de gemeente Zaanstad. Er zijn tijdens deze wapeninleveractie 197 wapens ingeleverd bij de politie. Daaronder 22 vuurwapens, zoals jacht- en machinegeweren, pistolen en revolvers. Ook werden twee granaten ingeleverd.

Ook werden drie nepvuurwapens, 53 luchtdrukwapens, zestien alarmpistolen en 1,5 kilo munitie ingeleverd. Naast de schietwapens werden er 71 messen ingeleverd, tien boksbeugels, twaalf zwaarden, vijf tasers, drie ploertendoders en twee granaten.
In de komende weken onderzoeken forensisch rechercheurs of de vuurwapens betrokken zijn geweest bij een misdrijf. Als dat het geval is volgt uiteraard wel een vervolgonderzoek en kan de houder als verdachte worden aangemerkt. Zo niet dan worden deze wapens, net als de andere ingeleverde wapens, vernietigd.

Heftige incidenten
De gemeente Zaanstad is de afgelopen maanden geconfronteerd met een aantal heftige incidenten waarbij wapens in het spel waren. De gemeente heeft samen met de politie en het Openbaar Ministerie maatregelen getroffen. Een deel van de binnenstad is aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er vinden preventief fouilleeracties plaats. Een aanvullende maatregel hierop is de wapeninleveractie. Beide maatregelen zijn gericht op het tegengaan van illegaal wapenbezit en daarmee op het verhogen van de veiligheid in de gemeente Zaanstad. Elk wapen dat van straat is, is winst. “Wat een overweldigend resultaat! De aantallen zijn hoger dan verwacht”, aldus Sherwin Tjin-Asjoe, teamchef basisteam Zaanstad. “Het geeft ook blijk van draagvlak in de maatschappij voor deze actie en voor het aanpakken van dit probleem. Maar we zijn er nog niet. Dit vraagt om een maatschappelijk offensief tegen wapens samen met onze partners zoals horecagelegenheden, scholen, openbaar vervoer en ouders.”

Deel dit artikel via: