200 miljoen euro extra voor veiligheidsprojecten

Het kabinet gaat tientallen miljoenen euro’s extra investeren in veiligheid. 103 miljoen euro wordt besteed aan het uit de criminaliteit houden van jongeren. 23,5 miljoen euro gaat naar technologie tegen drugssmokkel in de havens en 40 miljoen euro naar bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet vindt het belangrijk dat ‘kleine jongens’ niet uitgroeien tot grote criminelen. Kwetsbare jongeren vormen een prooi voor criminelen, die hen de vuile klusjes laten opknappen. Eenmaal verstrikt in het circuit kunnen deze jongeren in de zware criminaliteit belanden. Wijkagenten, jeugdwerkers, leraren en gemeenten moeten gaan samenwerken om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit in worden gezogen. Volgend jaar wordt 103 miljoen euro gestoken in deze preventieve en wijkgerichte aanpak.

Ontwrichtend
De zware georganiseerde misdaad werkt ontwrichtend op de samenleving. Het kabinet investeert daarom de komende jaren fors in een brede aanpak van de georganiseerde misdaad. Door de krachten te bundelen kan zware criminaliteit beter worden aangepakt. Bij de aanpak wordt samengewerkt met alle betrokken partijen in de strafrechtketen en daarbuiten. Het gezamenlijk doel is om zware criminelen geen ruimte te geven. Dat gebeurt door een combinatie van: voorkomen, doorbreken, bestraffen en beschermen.

Logistieke criminele ketens verstoren
Het handelsmodel van criminelen wordt aangepakt door onder meer de logistieke criminele ketens te verstoren. In 2023 investeert het kabinet 23,5 miljoen euro om drugshandel via de havens, transportbedrijven en luchthaven Schiphol, aan te pakken. Met dit geld kunnen toegangscontroles, cameranetwerken en screening van medewerkers worden versterkt. Daarnaast wordt 40 miljoen euro uitgetrokken voor de strijd tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Meedogenloos en gevaarlijk
De inspanningen om criminelen op te sporen en streng te straffen, hebben inmiddels geleid tot de arrestatie van een buitencategorie van zware criminelen. Deze buitencategorie blijkt vaak meedogenloos en gevaarlijk, ook vanuit de gevangenis. Ze hebben er veel voor over om hun criminele handel vanuit de gevangenis voort te zetten. Of om te proberen uit de gevangenis te breken.
Het kabinet investeert volgend jaar 34 miljoen euro om te voorkomen dat criminelen in detentie hun handel en wandel voortzetten. Er komt een vierde Afdeling Intensief Toezicht in een gevangenis. Gevangenissen krijgen extra geld om inlichtingen te verzamelen over hun gedetineerden. En er wordt geïnvesteerd in veiliger vormen van berechting. Het gebruik van videoconferentie zorgt er bijvoorbeeld voor dat er geen risicovol vervoer naar rechtbanken nodig is.

Rechtspraak
Daarnaast trekt het kabinet 155 miljoen euro uit voor extra rechters en ander rechtbankpersoneel. Dit zorgt ervoor dat rechtszaken sneller kunnen worden behandeld. Het geld is ook bedoeld om de rechtspraak dichterbij bij mensen te brengen, bijvoorbeeld met rechters die zitting houden in de wijk. En voor verdere digitalisering en innovaties.
Maar lang niet altijd is een rechter nodig om een juridisch geschil op te lossen. Vaak zijn mensen juist beter geholpen met andere oplossingen. Goede informatie en kundig advies kunnen bijvoorbeeld helpen om uit de schulden te komen. Daar zijn mensen meer mee geholpen dan met een rechtszaak over betaling. Datzelfde geldt voor de inzet van bijvoorbeeld mediation. Het kabinet maakt er werk van deze vormen van ondersteuning bij juridische problemen laagdrempelig te organiseren: bijvoorbeeld via spreekuren in de buurt of online.

Deel dit artikel via: