3 jaar geëist wegens lekken van politie-informatie

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank Overijssel drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 33-jarige politiemedewerker uit Veenendaal. Deze wordt verdacht van het tegen betaling lekken van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen over verdachten in drugsonderzoeken.

De Rijksrecherche is in juli 2020 een onderzoek gestart naar de verdachte, toen op basis van Encrochat-gegevens vermoed werd dat hij, buiten zijn functie als forensisch rechercheur bij de Landelijke Eenheid om, bij herhaling politiesystemen bevroeg en die vertrouwelijke informatie vervolgens doorspeelde aan derden.

Vergoedingen
Uit onderzoek bleek dat hij vergoedingen vroeg in ruil voor de vertrouwelijke informatie die hij verstrekte. De verdachte heeft in de periode januari 2019 tot aan zijn aanhouding in september 2020 ruim 200 niet-werkgerelateerde kentekenbevragingen verricht in politiesystemen. Het OM heeft ook een ontnemingsvordering aangekondigd voor het wederrechtelijk door verdachte verkregen voordeel uit zijn strafbare handelen.
Op de privé-telefoon van de Veenendaler werden diverse notities aangetroffen die de verdenking onderstrepen, omdat deze in lijn zijn met de door hem geraadpleegde informatie uit politiesystemen. Bij zijn aanhouding is de telefoon in beslag genomen.

Huren loods
De verdachte zou in augustus 2020 meerdere personen hebben benaderd voor het huren van een loods om grondstoffen voor harddrugs te kunnen gaan produceren. Dat is gebleken uit onder andere aangetroffen chatberichten op zijn privé-telefoon. Het OM is van mening dat verdachte zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan het plegen van voorbereidingshandelingen voor een overtreding van de Opiumwet.

Anoniem e-mailadres
Een persoon die voor kwam in een witwasonderzoek zou door de verdachte via een anoniem e-mailadres zijn benaderd met een ‘oplossing die beiden winst zou opleveren’ mits hij snel contact zou opnemen. Er werd die persoon te kennen gegeven dat hij anders gegarandeerd problemen zou krijgen met gemeente, belastingdienst en justitie en dat hem een gevangenisstraf van 6 jaar boven het hoofd hing. Deze persoon deed daarop melding bij de politie van bedreiging. Het betreffende e-mailadres en andere gegevens die blijk geven dat de voormalig politiemedewerker de witwasverdachte benaderd heeft, zijn aangetroffen op de privételefoon van de verdachte Veenendaler. De privé-telefoon waarmee strafbare feiten zijn gepleegd, moet volgens het OM worden verbeurd verklaard.

Ernstige schade
De officier van justitie rekent het verdachte zwaar aan dat hij zich schaamteloos heeft gedragen en zijn handelen ernstige schade heeft toegebracht aan het imago van de politieorganisatie en het vertrouwen van de samenleving daarin. Bovendien heeft zijn handelen de opsporing en vervolging van strafbare feiten in gevaar gebracht.
Dit onderzoek valt onder verantwoordelijkheid van de Rijksrecherche onder het gezag van het Landelijk Parket en wordt ondersteund door de Landelijke Eenheid van de politie. De samenwerking vindt plaats in speciaal teamverband, genaamd Team Aanpak Corruptie (TAC).

Deel dit artikel via: