Aanpak wanbetalers met incassoregister.nl

De online verzamelplaats van wanbetalers, incassoregister.nl, gaat over tot een dagelijkse verkiezing: ‘Wanbetaler van de dag’. Hiermee wil de site wanbetalers verder het vuur aan de schenen leggen. Het register heeft inmiddels meer dan drieduizend betalende abonnees. Hiermee kunnen bedrijven checken of debiteuren onbetaalde rekeningen hebben die zijn opgenomen in incassoregister.nl

Incassoregister.nl is bedoeld voor bedrijven. Een abonnement kost 299 euro. Op de site kunnen abonnees bovendien zien of het om een incidentele open post van een klant gaat of dat het bedrijf een notoire wanbetaler is. Op de homepage van incassoregister.nl wordt voortaan dagelijks de wanbetaler van de dag gepubliceerd. Op de site kunnen wanneer er meerdere incassodossiers lopen tegen een bedrijf, de schuldeisers heel snel gezamenlijk het faillissement van een onderneming aanvragen. Meestal kiest de wanbetaler dan ervoor snel te betalen zo is te lezen op zibb.nl.

Sinds de oprichting in november vorig jaar zijn al ruim 3000 abonnementen verkocht. Ook het effect van de site is volgens de initiatiefnemer van Heertum boven verwachting. Van Heertum heeft incassoregister vorig jaar opgericht uit onvrede over het stijgende debiteurensaldo in het algemeen en bij zijn eigen bedrijven in het bijzonder. Bedrijven die wanbetalers aanmelden worden eerst gescreend voordat de melding serieus wordt genomen. Het bedrijf dat als wanbetaler te boek staat, zou altijd de kans krijgen te reageren voor zijn naam wordt gepubliceerd.

Deel dit artikel via: