Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

GFT

Multiwacht

Eagle Eye Networks

Lobeco

OSEC

Alarm Meldnet

Kiwa

CSL

EAL

VVNL

Genetec

Trigion

Advancis

i-Pro

Bydemes

Hanwha Vision Europe

VEB

Avigilon Alta

Top Security

Connect Security

Ajax Systems

JMB Groep

Uniview

SMC Alarmcentrale

Centurion

Optex

Bosch Security Systems

Paraat

Alphatronics

Securitas

Milestone

De Beveiligingsjurist

VBN

Network Optix

ADI

Crown Security Services

ASSA ABLOY

DZ Technologies

NIBHV

Add Secure

HID

Paxton

Unii

Sequrix

PG Security Systems

VAIBS

Brivo

Seagate

Service Centrale Nederland

Masset Solutions

Hikvision

Secusoft

SmartCell

Nimo Drone Security

HD Security

ARAS

NetworxConnect

Traka ASSA ABLOY

Akuvox

CardAccess

Gold-IP

Nenova

20face

SOBA

2N

IDIS

VideoGuard

G4S

Dero Security Products

BHVcertificaat.online

Eizo

Regio Control Veldt

Explicate

CDVI

Oribi ID Solutions

ASIS

SmartSD

Nimo Dog Security

RoSecure

Seris

Aantal incidenten met asielzoekers onderzocht

27 juni 2024
Redactie
08:09

In 2023 was 9 procent van de bewoners van asielzoekerscentra betrokken bij incidenten waarbij sprake was van agressie of geweld. 3 procent werd verdacht van een misdrijf. Deze percentages zijn redelijk stabiel in de onderzochte periode, al is wel een stijging te zien in de absolute aantallen. Die stijging was bij de incidenten hoger dan bij de misdrijven, zo stelt het WODC vast na onderzoek.

Het WODC onderzoekt elk jaar hoeveel bewoners in de asielopvang betrokken zijn bij incidenten of verdacht worden van een misdrijf. In het meest recente onderzoek staan nieuwe cijfers over de periode 2017-2023, waarin ook de aantallen in de crisisnoodopvanglocaties zijn opgenomen.
In totaal registreerde het COA vorig jaar 13.395 incidenten van verbale dreiging met zelfmoord, acties waarbij bewoners zichzelf iets aandeden en fysieke, verbale en non-verbale agressie en geweld naar anderen. Dit is een toename ten opzichte van een jaar eerder, toen er nog 9.370 incidenten werden geregistreerd. Dit is voor een deel te verklaren uit de sterk toegenomen bezetting op de opvanglocaties. Ook in 2023 is nog steeds een minderheid van de doelgroep betrokken bij een agressie- of geweldsincident.

Misdrijven
In 2023 legde de politie 6.800 registraties van verdachten vast waarbij de verdachte op het moment van het plegen van het misdrijf op een COA-locatie verbleef. Dit is een stijging van 14 procent ten opzichte van 2022. Er is een vergelijkbare stijging te zien in het aantal mensen dat werd opgevangen in 2023. Het gaat bij misdrijven in 74 procent om vermogensmisdrijven, zoals winkeldiefstal en inbraak. Dit is hoog in vergelijking met de algemene Nederlandse bevolking, waarbij in 2022 32 procent van de verdachtenregistraties betrekking had op vermogensmisdrijven.

Wie zijn betrokken?
De vreemdelingen die in 2023 betrokken waren bij een incident met betrekking tot agressie of geweld (fysiek, verbaal of non-verbaal) zijn overwegend man (88%) en het grootste deel is jonger dan 30 (64%). Nationaliteiten met relatief hoge aandelen betrokkenen zijn onder andere Algerijns (31%), Tunesisch (30%) en Marokkaans (27%). Mogelijk hangt dit samen met een oververtegenwoordiging van mannen en jongvolwassenen onder deze groepen.
De samenstelling van de groep van verdachten van misdrijven is qua leeftijd en geslacht vergelijkbaar met de hierboven beschreven betrokkenen bij incidenten. Nationaliteiten met relatief hoge aandelen verdachten zijn Algerijns (44%), Marokkaans (30%) en Tunesisch (29%). Ook voor deze groepen geldt dat de grote meerderheid niet betrokken is bij incidenten of verdacht wordt van een misdrijf.

Onderdeel meerjarig onderzoek
Het rapport maakt deel uit van het meerjarige incidenten- en misdrijvenoverzicht, waarbinnen jaarlijks een cijfermatige rapportage en een verdiepend onderzoek worden gepubliceerd. Dit is de cijfermatige rapportage van 2024. In mei 2024 verscheen een verdiepend onderzoek in aanvulling op de vorige rapportage. Die liet onder andere zien dat verschillen in inwilligingspercentage (de kans op asiel) een gedeeltelijke verklaring bieden voor verschillen tussen nationaliteiten in betrokkenheid bij incidenten of verdachtenregistraties. Het WODC zal ook verdiepend onderzoek gaan doen naar aanleiding van de cijfers van dit rapport, waarschijnlijk over de rol van de kenmerken van een opvanglocatie.

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Suricat

Seagate

Videoguard

SequriX

Wordt een partner