Aantal valse eurobiljetten blijft stabiel

In 2021 zijn in Nederland 26.100 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als in 2020. Wereldwijd zijn in totaal 347.000 valse eurobiljetten aangetroffen, een daling van 25 procent ten opzichte van 2020. Dit meldt De Nederlandsche Bank.

Vergeleken met de 28 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, is de kans op het aantreffen van een vals biljet klein. Het 50 eurobiljet is in Nederland nog steeds het meest aangetroffen vervalste biljet, maar het aantal ervan is sinds 2015 gestaag gedaald. De laatste twee jaar viel deze daling samen met het afnemend gebruik van contant geld aan de kassa door corona.

Controle belangrijk
Het aantal vervalste biljetten van 20 euro is in 2021 iets toegenomen. En dat geldt ook voor de aangetroffen valse biljetten van 200 euro. Deze laatste betreft vervalsingen van lage kwaliteit die goed te herkennen zijn omdat ze geen, tot een zeer beperkte, imitatie van de echtheidskenmerken hebben. Dit onderstreept het belang om bankbiljetten bij acceptatie te controleren. Dat kan snel en eenvoudig door bijvoorbeeld het watermerk en hologram te checken. Meer informatie over echtheidscontrole is te vinden op de de DNB-webpagina en goede controle zorgt ervoor dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord waardoor voorkomen kan worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen en de ontvangende partijen blijven zitten met de financiële schade. Winkeliers gebruiken daartoe steeds vaker detectieapparaten die door de ECB zijn gecertificeerd.

Nederland Wereldwijd*
2016 47.200 684.000
2017 43.200 694.000
2018 38.900 563.000
2019 38.900 559.000
2020 25.500 460.000
2021 26.100 347.000

Jaarlijks aantal aangetroffen valse biljetten.

Deel dit artikel via: