Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Bosch Security Systems

SmartSD

CDVI

CSL

Crown Security Services

Paraat

Bydemes

20face

Network Optix

Securitas

Akuvox

VVNL

CardAccess

Alphatronics

2N

Ajax Systems

Unii

G4S

Optex

De Beveiligingsjurist

RoSecure

SMC Alarmcentrale

BHVcertificaat.online

Eizo

Hanwha Vision Europe

Centurion

Lobeco

Nimo Dog Security

VideoGuard

ADI

DZ Technologies

Masset Solutions

Sequrix

Secusoft

Nimo Drone Security

VAIBS

Paxton

Trigion

Advancis

ARAS

Uniview

Brivo

Kiwa

Seagate

VBN

Eagle Eye Networks

Regio Control Veldt

Service Centrale Nederland

EAL

Multiwacht

NIBHV

IDIS

Alarm Meldnet

PG Security Systems

JMB Groep

Seris

Genetec

Top Security

SmartCell

i-Pro

Hikvision

NetworxConnect

HD Security

ASSA ABLOY

HID

ASIS

Connect Security

Explicate

OSEC

Dero Security Products

Traka ASSA ABLOY

VEB

Avigilon Alta

Oribi ID Solutions

Milestone

Add Secure

SOBA

Nenova

GFT

Gold-IP

Aanvulling op tijdelijke wet tegen cyberdreigingen

3 september 2023
Redactie
16:48

Ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Kajsa Ollongren (Defensie) hebben namens het kabinet de Nota van Wijziging op de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma naar de Tweede Kamer verstuurd.

Deze Nota van Wijziging is een aanvulling op de eind 2022 ingediende ‘Tijdelijke wet’. Dit wetsvoorstel moet de AIVD en MIVD in staat stellen om ook in de huidige internationale setting effectief onderzoek te doen naar de voortdurende activiteiten van landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen. Denk aan dreigingen op verstoring of sabotage van kritische infrastructuur zoals het betalingsverkeer of de energievoorziening, maar ook aan digitale spionage gericht op innovatieve technologieën.

Sneller en effectiever optreden
Minister Bruins Slot: “De tijdelijke wet cyberoperaties is nodig vanwege de grote cyberdreiging die uitgaat van landen zoals Rusland, China, Noord-Korea en Iran. Om deze dreiging tegen te gaan is het noodzakelijk dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hier sneller en effectiever tegen op kunnen treden. Deze tijdelijke wet is daar een belangrijk instrument voor.”
Minister Ollongren: “Dagelijks lezen we over cyberdreigingen die op Nederland afkomen. De AIVD en MIVD moeten voldoende in staat zijn deze cyberdreiging adequaat het hoofd te bieden. Wachten op een gehele herziening van het wettelijke kader waarbinnen ze hun werk doen gaat lang duren. Deze tijdelijke wet moet dit gat overbruggen.”

Bulkdatasets
De aanvullingen in de Nota van wijziging gaan hoofdzakelijk om twee punten: voorzieningen voor bulkdatasets die zijn verkregen met bijzondere bevoegdheden en een bindende toets vooraf door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) op verleende toestemmingen voor de real time interceptie van verkeers- en locatiegegevens. Vanwege een aantal ontwikkelingen, waaronder een uitspraak van de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD inzake de relevantiebeoordeling van enkele bulkdatasets, is de regering, samen met de Commissie van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), van mening dat deze onderwerpen in het belang van de nationale veiligheid en voor de bescherming van fundamentele rechten zo snel mogelijk wettelijk moeten worden geregeld. Daarbij kan dus niet gewacht worden op de algehele herziening van de Wiv 2017.

Advies van Raad van State
Gelet op de aard en inhoud van de voorgestelde wijzigingen is de Raad van State eerder dit jaar om advies gevraagd. Het ontvangen advies van de Raad van State is omarmd en op onderstaande wijze in de Nota van wijziging overgenomen:
Er is beter onderbouwd waarom de reikwijdte van de regeling zich uitstrekt tot alle met bijzondere bevoegdheden verworven bulkdatasets. In het oorspronkelijk wetsvoorstel was dit namelijk beperkt tot onderzoeken naar landen met een offensieve cyberdreiging. In deze onderbouwing is onder andere aangegeven dat bulkdatasets niet alleen bij onderzoeken in het cyberdomein, maar bij alle onderzoeken een belangrijke functie vervullen.
Er is een wettelijke eindtermijn van anderhalf jaar opgenomen voor het bewaren van bulkdatasets waar enkel in geval van dringende redenen met het oog op de nationale veiligheid van afgeweken kan worden.
Indien het wenselijk is van de eindtermijn af te wijken, zijn de criteria voor beoordeling van een verzoek voor een nieuwe eindtermijn van een bulkdataset (maximaal één jaar) wettelijk vastgelegd. In deze criteria is expliciet het belang van het beschermen van de privacy van burgers opgenomen.

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Videoguard

Suricat

Seagate

SequriX

Wordt een partner