Ievo rekent af met vooroordelen biometrie

Er zijn volgens ievo reader, de bekende Britse fabrikant van vingerafdrukscanners, tal van redenen te bedenken om geen biometrie te gebruiken voor authenticatie en beveiliging. Veel van deze redenen zouden echter gebaseerd zijn op misvattingen.

Ondanks de overduidelijke voordelen van biometrische technologie, is er nog steeds een zekere mate van onzekerheid binnen de beveiligingssector. De meeste extreme mythe is wel algemeen bekend, namelijk dat de biometrische informatie misbruikt wordt om zeer privacygevoelige informatie van gebruikers te achterhalen. Maar er zijn ook nog andere misvattingen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de kosten, betrouwbaarheid en installatie. In sommige gevallen kunnen deze misvattingen ervoor zorgen dat een bedrijf kwetsbaar blijft voor ongeautoriseerde toegang, terwijl we in een tijdperk leven waarin veiligheidsmaatregelen steeds belangrijker worden.

Trage acceptatie
De afgelopen jaren is er een gestage groei geweest van op biometrie gebaseerde toegangsbeveiliging. Verwacht wordt dat de markt in 2025 een grootte van 59 miljard dollar zal bereiken. Toch is er nog altijd sprake van een trage acceptatie bij sommige bedrijven die overwegen de technologie te gaan gebruiken en waarvoor deze ook ontwikkeld is. Dat kan worden toegeschreven aan de misverstanden over hoe biometrische systemen werken. Wat zijn er zoal aan misverstanden over biometrie?

Biometrische lezers zijn niet veilig
Deze misvatting is een van de belangrijkste redenen waarom veel bedrijven biometrie nog niet hebben ingevoerd. Men weet dat wachtwoorden, toegangspasjes en sleutels gestolen kunnen worden, maar hoe zit dat met vingerafdrukken? Zijn die niet makkelijk na te maken?
Dat laatste is niet het geval. De biometrische gegevens worden gecodeerd en er worden geen afbeeldingen van vingerafdrukken opgeslagen. In plaats daarvan sturen de lezers, bijvoorbeeld de vingerafdrukscanners van ievo, een afbeelding van de vingerafdruk naar een besturingskaart. Die codeert de afbeelding naar een wiskundige weergave van de vingerafdruk (of sjabloon) en koppelt die aan bepaalde machtigingen. Het is vrijwel onmogelijk om van het sjabloon weer een weergave van de vingerafdruk te maken. Vingerafdrukken zijn dus veilig in het biometrische beveiligingssysteem.

Mijn bedrijf is te klein voor biometrie
Er is een algemene mythe rond biometrische technologie die zegt dat de technologie alleen bedoeld is voor overheids- en andere risicovolle organisaties. De voordelen van biometrie kunnen echter zeker ook het MKB en andere kleinere organisaties ten goede komen. Biometrische toegangscontrolesystemen kunnen tijd besparen bij het inloggen op netwerken en betreden van een gebouw, ze zijn duurzaam omdat geen fysieke identificatiemiddelen nodig zijn en het is heel moeilijk om ermee te frauderen. Daarnaast biedt het ook gemak, zoals in een sportcentrum waar het niet handig is om met sleutels op zak te moeten lopen. Er is minder toezicht nodig, doordat leden zelf ruimtes kunnen betreden en toestellen kunnen bedienen waarbij betaald wordt met de vingerafdruk. Bovendien is bij calamiteiten precies bekend waar wel of geen mensen aanwezig zijn.

De technologie is niet betrouwbaar
Hoewel er systemen bestaan met een hoge kans op het weigeren van geautoriseerde personen (false negatives) of doorlaten van ongeautoriseerde personen (false positives), zijn er ook scanners met zeer hoge nauwkeurigheidsniveaus. De nauwkeurigheid zit hem dan in de wijze waarop de scan wordt omgezet in een wiskundige waarde. Bij goede scanners is er een redelijke tolerantie om onterecht weigeren te voorkomen, zonder dat hierdoor ongeldige vingers als geldig worden gezien. Als het al mis gaat, komt dat vaak doordat de scanners niet correct worden gebruikt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een andere vinger op de sensor, dan de vinger die in het systeem is geregistreerd. Dit is te voorkomen door meerdere vingers van de geautoriseerde persoon te registreren. Met de scanners van ievo levert dat geen problemen op.

Het installeren van biometrie is duur
Een van de grootste misvattingen van biometrische verificatie en biometrische lezers is dat ze als duur worden beschouwd. Voor wat betreft de aanschaf klopt het wel, maar niet als ook naar de gebruikskosten wordt gekeken. Er hoeven geen smartcards aangeschaft, geprogrammeerd en bedrukt te worden. Ook vervanging van verloren of gestolen smartcards of sleutels is nooit nodig. Daarnaast kan het verminderen van de kans op fraude ook tot grote besparingen leiden. Vingerafdrukscanners zijn betrouwbaar en minder duur in aanschaf dan veel andere vormen van biometrische identificatie. Ze hebben zich bewezen in diverse hi risk-gebieden. Volgens ievo hoeft het installeren van biometrische lezers ook niet duurder te zijn dan installatie van andere authenticatiesystemen. Leveranciers kunnen de installateurs door het installatieproces helpen en het onderhoud begeleiden.

Ze werken niet samen met andere systemen
Er zijn veel biometrische apparaten – inclusief de scanners van ievo – die kunnen worden geïntegreerd met bestaande systemen, waardoor nog meer veiligheid wordt gegarandeerd. Biometrie beperkt zich niet tot fysieke toegangsbeveiliging. Bij ievo zijn de systemen geïntegreerd in andere beveiligingsproducten en -systemen, waardoor ook alarmsystemen, beveiligingskasten en sleutelkluizen middels biometrische identificatie te bedienen zijn. Biometrische oplossingen kunnen de beveiliging, efficiëntie en prestaties van een bedrijf aanzienlijk verhogen.

Gedeeld

Geef een reactie