Mangatwachten voorkomen levensbedreigende situaties

Een mangatwacht kan de veiligheid in besloten ruimtes waarborgen, bijvoorbeeld bij een turnaround of een productiestop. Het huren van mangatwachten is verplicht door de Arbowet en deze mensen wordt vaak ingezet bij bedrijven waar brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd of bij bedrijven in de petrochemische of maritieme sector.

Een mangatwacht – ook wel buitenwacht genoemd – is een gecertificeerde specialist die de veiligheid in besloten ruimtes waarborgt bij onder andere productiestops en turnarounds. De mangatwacht heeft een controlerende functie. Zo controleert hij een besloten ruimte op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en houdt toezicht of er veilig wordt gewerkt als er personeel in deze ruimte aan de slag gaat. De mangatwacht is verantwoordelijk voor de veiligheid van het personeel in deze besloten ruimte en het personeel mag dan ook pas een besloten ruimte binnentreden als de mangawacht hiervoor toestemming heeft gegeven. De mangatwacht houdt toezicht op de werkzaamheden en gaat pas als allerlaatste weg.

Wanneer is een mangawacht huren noodzakelijk?
In diverse situaties kan het voorkomen dat het noodzakelijk is om een mangatwacht te huren. Bijvoorbeeld bij een turnaround. Om de veiligheid van de medewerkers te garanderen is het noodzakelijk dat er een mangatwacht aanwezig is. Maar dat is niet de enige situatie. Een mangawacht houdt ook toezicht bij het uitvoeren van werkzaamheden in besloten ruimtes. Besloten ruimtes zijn bijvoorbeeld kruipruimten, rioleringsstelsel, mestkelders en giertanks, tankwagens, reactieketels en opslagtanks, sleuven met pijpleidingen en dubbele wanden op schepen. Bij al deze ruimtes is de aanwezigheid van een mangatwacht verplicht. In gesloten ruimtes kunnen namelijk onveilige situaties ontstaan omdat deze moeilijk te ventileren zijn, er weinig licht is of omdat deze moeilijk begaanbaar zijn waardoor eventueel reddingswerk bij een noodsituatie gecompliceerd kan zijn. Ook kan het zijn dat een atmosfeer in een besloten ruimte anders is dan de normaal, hierdoor is het mogelijk dat er een levensbedreigende situatie kan ontstaan of dat er ernstige schade aan de gezondheid kan worden veroorzaakt. Andere gevaren die kunnen ontstaan bij het werken in een besloten ruimte is bijvoorbeeld verstikkingsgevaar, brand en explosiegevaar, elektrocutiegevaar of bedwelming en vergiftiging bij de aanwezigheid van toxische stoffen.

Verantwoordelijkheden
Een mangawacht heeft als primair doel het toezicht houden op een veilige werksituatie en door zijn aanwezigheid en aquadate handelen kunnen eventuele onveilige situaties worden voorkomen. Daarnaast zorgt hij ook een goede communicatie richting de mensen die daar aan het werk zijn. In het geval dat er een calamiteit of gevaarlijke situatie optreedt, is de mangawacht het eerste aanspreekpunt. Hij zorgt voor een goede communicatie en zal als laatste de besloten ruimte verlaten. Een mangawacht huren is ideaal voor veel bedrijven. Door de aanwezigheid van een mangatwacht binnen de organisatie kan hij toezicht houden en tijdig gevaar signaleren en daarop acties uitvoeren zodat de situatie veilig blijft.

Een mangatwacht inhuren
Mangatwacht.nl is een bedrijf dat mangatwachten mangatwachten ter beschikking stelt. Deze zijn opgeleid en volledig getraind om een onveilige situatie de baas te blijven. Ze hebben de kennis en kunde om bijvoorbeeld bij een onveilige situatie werknemers te evacueren, eerste hulp te verlenen, hulpdiensten te alarmeren en een brand  of explosie te bestrijden. Het bedrijf staat garant voor een snelle services en levert mangatwachten binnen nog geen twee uur.

Gedeeld

Geef een antwoord