11e Nationaal Congres Fire Safety & Science

Het 11e Nationaal Congres Fire Safety & Science op 14 en 15 november bij het IFV verbindt wetenschap en praktijk met elkaar, maar legt ook de verbinding tussen brandpreventie en brandbestrijding.

Het congres richt zich op bouwplantoetsers, beleidsmakers Brandveiligheid bij gemeenten, brandweerkorpsen en veiligheidsregio’s, projectontwikkelaars, bouwkundigen, architecten en brandveiligheidsadviseurs, beleidsadviseurs Brandveiligheid bij de diverse overheden, wetenschappers, onderzoekers, docenten/studenten op het gebied van risicobeoordeling, brandpreventie en FSE. Verder is het bedoeld voor repressief leidinggevenden bij brandweerorganisaties, brandonderzoekers en kennisregisseurs en andere die betrokken zijn bij (de innovatie van) bouw- en brandveiligheid.

Deelname aan het congres kost 95 euro. Kijk voor meer informatie op de website.

Gedeeld

Geef een reactie