Aanpak Radicalisering en Terrorismebestrijding

Op 8 en 9 oktober 2019 vindt de vijfde editie van het congres Aanpak Radicalisering en Terrorismebestrijding plaats op The Hague Security Delta Campus.

Op de congreslocatie komen ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van radicalisering en terrorisme om zodoende van elkaar te leren. Tijdens het congres Aanpak Radicalisering en Terrorismebestrijding gaat het over hoe radicaliserende (ideologische) groeperingen zijn te signaleren en aan te pakken als zij zich aan het zicht van de overheid onttrekken. Op welke manier is grensoverschrijdend samen te werken bij de aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding? En hoe is informatie uit te wisselen met partners over radicaliserende (ideologische) groeperingen. Hoe is om te gaan met een terroristische dreiging en hoe is de impact van een terroristische aanslag zoveel mogelijk te beperken?

Meer informatie is te vinden op de website.

Gedeeld

Geef een reactie