Algemene ledenvergadering en jubileumfeest Euralarm

Van 30 november tot en met 2 december 2021 vindt in Brussel het​​jaarlijkse branche-evenement van Euralarm plaats, met een openbaar ‘Industrieforum’ en de Algemene Ledenvergadering, die alleen toegankelijk is voor leden. Tevens wordt met één jaar uitstel het 50-jarige bestaan van de organisatie gevierd.

De Algemene Vergadering, die alleen toegankelijk is voor leden, wordt ’s ochtends gehouden en wordt gevolgd door een netwerklunch en een ‘Industry Forum’, een op maat gemaakt seminardebat dat actuele kwesties van de brand- en beveiligingsindustrie behandelt. Het Forum en de netwerkfuncties staan ​​open voor zowel leden als niet-leden. Via de website kunnen leden en niet-leden zich inschrijven voor het evenement.

Programma
De Algemene Vergadering 2021 wordt gehouden van 09:00 tot 12:30 uur in het Renaissance Hotel in Brussel. Leden en collega’s in dienst van brancheleden of leden van de nationale vereniging van Euralarm kunnen ook als waarnemer aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht. De Algemene Vergadering begint om 10:30 uur, maar de registratie is geopend vanaf 09:00 uur, waardoor afgevaardigden de kans krijgen om te netwerken met branchegenoten uit heel Europa.

Industry Forum
De vergadering wordt gevolgd door een netwerklunch en een ‘Industry Forum’ met een groot aantal sprekers uit de industrie en de arena van de Europese Unie. Deze experts zullen licht werpen op toekomstige kansen en uitdagingen voor de brand- en beveiligingssectoren. Direct na het Forum zal er een speciale jubileumreceptie worden gehouden om het 50-jarig bestaan ​​van Euralarm te vieren. Deze receptie staat open voor iedereen die het middagprogramma bijwoont. De dag wordt afgesloten met de traditionele ‘President’s Reception & Dinner’, waarvoor inschrijven verplicht is.
Op 1 december zullen de Euralarm-afdelingen (Brand, Blus-, Veiligheid en Dienstverlening) hun speciale vergaderingen houden om te werken aan hun respectieve strategische initiatieven, industriële activiteiten en normen. Op 2 december komt het bestuur bijeen om het programma van de volgende jaren te evalueren.

Gedeeld

Geef een antwoord