ASIS Benelux en VBN houden online nieuwjaarsreceptie

Omdat een nieuwjaarsreceptie met 1,5 meter afstand en mondkapjes niet echt als optie werd gezien, hebben de besturen van ASIS Benelux en VBN besloten de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie dit jaar online te houden. Dit gebeurt op 26 januari.

Voorafgaand aan de virtuele nieuwjaarsreceptie houden beide organisaties individueel een algemene ledenvergadering. Daarna is het voor de leden mogelijk om via een online platform contact met elkaar te hebben en nieuwe contacten te leggen.
De gastspreker voor dit jaar is Marnix Eysink Smeets, die in inleiding houdt met als thema ‘wakker in een vreemde wereld’. Hij gaat daarbij in op het bijzondere ritme van de 21ste eeuw en op hoe het veiligheidslandschap in blokken van zes jaar fundamenteel is veranderd en hoe het veiligheidscomplex deze veranderingen niet heeft kunnen bijhouden. Daarom stonden de afgelopen zes jaar in het teken van ‘Het Grote Kraken’ en staan we nu aan de vooravond van ‘De Grote Herbezinning’.
Na afloop van de inleiding vindt een discussie plaats met VBN-voorzitter Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau en VBN-vicevoorzitter Ben Nagel. Ook worden vragen vanuit het (virtuele) publiek beantwoord. Verder gaat tijdens het evenement bijzondere aandacht uit naar jonge professionals binnen ASIS Benelux en VBN.

Het evenement is besloten. Leden ontvangen een uitnodiging waarmee zij zich kunnen aanmelden.

Gedeeld

Geef een reactie