Bijeenkomst over brandveilige houten gebouwen

Op donderdag 17 maart 2022 organiseren de VVBA en SFPE voor het eerst een gezamenlijke expertmiddag. Het onderwerp is ‘brandveilige houten gebouwen’. Het streven is om het evenement fysiek te laten plaatsvinden.

Ingegeven vanuit duurzaamheid is bouwen in hout de trend van het moment. Dit geldt voor woningen maar ook voor hoge en complexe gebouwen. Bouwen in hout roept echter allerlei (nieuwe) vragen op vanuit het aspect brandveiligheid. Hoe moeten en kunnen we de brandveiligheid van deze houten gebouwen borgen? Is de huidige regelgeving hiervoor geschikt? Zijn marktpartijen al zover dat zij deze gebouwen kunnen realiseren? Welke uitdagingen geven deze gebouwen voor architecten, adviseurs de brandweer en het bevoegd gezag? En welke ontwikkelingen zijn er gaande in Nederland en in de ons omringende landen in Europa?

Invulling Expertmiddag
Met de aanwezigheid van in ieder geval twee buitenlandse sprekers en inbreng vanuit meerdere invalshoeken duikt de expertmiddag de diepte in van het ‘brandveilig bouwen in hout’ en worden de belangrijke aandachtspunten voor ‘brandveilige houten gebouwen’ boven water gehaald. Gestreefd wordt om de expertmiddag ‘live’ plaats te laten vinden binnen de dan geldende coronamaatregelen op een locatie in het midden van Nederland. Gezien de coronamaatregelen is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, die gelijkmatig over verschillende doelgroepen worden verdeeld.

Meer informatie is te vinden op de website.

Deel dit artikel via: