BOA’s en ondermijnende criminaliteit

BOA’s met toezichthoudende bevoegdheden worden ingezet bij het zogenaamde ‘binnentreden’, waarbij de politie in hun vaarwater mee kan gaan. Tot nu toe zetten weinig gemeenten dit middel succesvol in tegen ondermijnende criminaliteit. Een BOA Masterclass op 17 september moet dit veranderen.

De BOA Masterclass geeft deelnemers praktische handvatten. Robbert van Rooij en Robert Reinders hebben diverse ‘binnentredingen’ georganiseerd. Zij geven tijdens de masterclass handvatten waarmee gemeenten hun eigen ‘draaiboek binnentreden’ kunnen opstellen, ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Aan de orde komen gevoel en verdenking staven; welk type ondermijning denkt de binnentreder aan te treffen? Andere onderwerpen zijn organisatie binnentreden (met wie /wat /waar /wanneer), communicatie & informatiedeling en evaluatie & debriefing. De Masterclass vindt plaats in Breukelen.

Inschrijven is mogelijk via de website.

Gedeeld

Geef een reactie