Conferentie Nederland Digitaal 2021

De jaarlijkse conferentie Nederland Digitaal is een initiatief van het kabinet. Dit jaar vindt het evenement plaats van 8 tot en met 10 februari. De programmering van de conferentie is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. 

De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De programmering komt tot stand met bedrijven, overheden, kennisinstituten, onderwijs en maatschappelijke organisaties.
De online editie van 2021, bestaat uit onder andere een hoofdprogramma, side-sessies, regionale side-events georganiseerd door Noorden Digitaal zoals (digitale) bedrijfsbezoeken en netwerkmomenten. Het programma kent een verdeling in thema’s, zoals artificiële intelligentie, datadelen en –toegang, digitale inclusie en vaardigheden, digitale overheid, digitale connectiviteit en
digitale weerbaarheid.

Inschrijven kan via deze link.

Gedeeld

Geef een reactie