Congres over re-integratie ex-gedetineerden

Tijdens het congres Ketensamenwerking (ex-)gedetineerden op 20 januari wisselen experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven kennis en ervaring uit over ketensamenwerkingsverbanden en praktijkcases. Zij krijgen waardevolle handvatten, tips en tricks om direct mee aan de slag te gaan.

Het is belangrijk dat ex-gedetineerden niet in herhaling vallen en dat de maatschappij geen hinder ondervindt van overlast en criminaliteit. Voor een succesvolle maatschappelijke re-integratie van de ex-gedetineerde is samenwerking onmisbaar. De samenwerking begint al tijdens detentie waarbij het gevangeniswezen betrokken is. Maar hoe is deze samenwerking nog beter in te zetten? En waar zitten de mogelijkheden van het bestuurlijk akkoord waarmee de werkvloer aan de slag kan?
De problematiek van (ex-)gedetineerden wordt steeds complexer. Vaak hebben zij ernstige problemen op meerdere levensgebieden waardoor een goede terugkeer in de samenleving in de weg staat. Recentelijke incidenten zoals de casus Michael P hebben tot maatschappelijke onrust geleid. Door krapte op woningmarkt is het moeilijker om woningen te vinden voor ex-gedetineerden. Gedetineerden zitten vaak maar kort vast, hierdoor is het moeilijk om ze bijvoorbeeld een opleiding te bieden of te begeleiden naar werk.

Meer informatie over het congres is te vinden via deze link.

Gedeeld

Geef een reactie