Festival door, voor én met toezichthouders

Innovatie is nooit klaar. Ook niet in het toezicht. Op 24 maart 2020 organiseert de inspectieraad een festival voor toezichthouders in Utrecht. Innovatie en professionalisering van het toezicht staan deze dag centraal. Dit maakt het CCV bekend.

Het thema van het festival is: Next Level. De inspectieraad concludeerde: We need an update. Tijdens het festival is er ruimte om kennis met elkaar te delen en na te denken over de toekomst. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Thema 1: Het gebruik van nieuwe technieken of het aangaan van nieuwe samenwerkingen met externen.
  • Thema 2: Het debat en de maatschappelijke dialoog met onze veranderende omgeving en stakeholders.
  • Thema 3: Professionalisering van ons vak, onze organisaties en onszelf.

Dien je eigen voorstel in
De inspectieraad geeft de mogelijkheid om niet alleen deelnemer te zijn, maar ook medeprogrammamaker. Men kan bijvoorbeeld ideeën of een succesvolle aanpak presenteren. Dat kan in de vorm van een klassiek college, maar er is ook ruimte voor vernieuwende vormen. Geïnteresseerden kunnen vóór 19 december een voorstel indienen. Commerciële voorstellen of voorstellen afkomstig uit een commerciële organisatie worden afgewezen.

Gedeeld

Geef een reactie