Herziening NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’

NEN houdt op 29 september een informatiebijeenkomst over de start van de herziening van NEN 7510 en bijbehorend certificatieschema dit najaar. NEN 7510 is, sinds de eerste publicatie in 2004, een begrip voor informatiebeveiliging in de zorg.

De herziening van de drie normen, die de basis vormen voor NEN 7510 (ISO 27001, ISO 27002 en ISO 27799), is de aanleiding voor de informatiebijeenkomst. NEN 7510 richt zich zowel op zorgaanbieders als op verwerkers van persoonlijke gezondheidsinformatie die zich hiertegen kunnen laten certificeren. NEN is centraal beheerder voor het certificatieschema NCS 7510 dat onder accreditatie is en onderhoudt een register van uitgegeven certificaten. In de loop van de herziening zal ook het certificatieschema worden herzien.

Nationale ontwikkelingen
Naast de internationale herziening van ISO 27002, ISO 27799 en ISO 27001, zijn er ook nationale ontwikkelingen die van invloed zijn op de aanstaande herziening. Bij normontwikkeling is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen mee kunnen doen. Zorginstellingen, ict-leveranciers (in de rol van verwerker van persoonlijke gezondheidsinformatie), vertegenwoordigers van zorggebruikers- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, adviesbureaus en certificerende instellingen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan het traject.
Op donderdag 29 september zullen sprekers ingaan op de aanleiding en het herzieningsproces van NEN 7510 en zal het certificatieschema worden toegelicht.

Aanmelden kan via de website.

Deel dit artikel via: