Het belang van cybersecurity voor meldkamers

Op woensdag 12 oktober 2022 organiseren Johnson Controls en Nenova IT in samenwerking met SAS een informatiebijeenkomst over de actuele ontwikkelingen in het meldkamerdomein en de toekomst van cybersecurity in en rondom de meldkamer.

Het programma van de bijeenkomst bestaat uit twee delen. Het eerste heeft als onderwerp ‘Hoe cyberweerbaar is uw meldkamer?’ Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de meldkamers niet of nauwelijks weten hoe weerbaar ze zijn tegen cyberdreigingen. Hoe is het gesteld met de cyberweerbaarheid van de meldkamer? Hoe blijft deze functioneren tijdens en na een incident, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft? Aan de orde komt de confrontatie tussen fysieke beveiliging en informatiebeveiliging. Cocoon (Red Team Experts) informeert aan de hand van het ‘3-poorten model’ hoe de overheid zich manifesteert als voorloper in de integrale aanpak van security. Wat kunnen wij leren van de aanpak van de Rijksoverheid? Vervolgens licht Microsoft toe hoe informatiebeveiliging en IT-architectuur is vorm te geven met een zero trust-beveiligingsmodel. In het laatste deel voor de pauze zal Dell vertellen over het belang van een herstelstrategie bij een cyberincident.

Toekomst
Deel 2 gaat in op de toekomstige rol van een meldkamer tijdens een cyberaanval. De functie en positie van meldkamers verandert. Door het toenemende volume aan data, worden meldkamers steeds meer dé centrale informatieknooppunten binnen organisaties. Hierdoor worden ze het (werk)geheugen) van de organisatie. Het zenuwcentrum van waaruit de business wordt gemonitord, detectie plaatsvindt en regie wordt gevoerd. Hiermee groeit ook het belang van een meldkamer tijdens incidenten, calamiteiten en crisis. Met deze veranderende positie krijgen meldkamers ook een wezenlijke rol in de bestrijding van cyberincidenten. Welke rol zou de meldkamer moeten vervullen binnen de vaak gescheiden werelden van IT en OT? SAS vertelt hoe analytics meerwaarde leveren uit de beschikbare data in de meldkamer. Tot slot zoomt Data Expert in op de toekomstige rol van de meldkamer bij een crisis als een cyberaanval.

Aanmelden kan via het registratieformulier. Het aantal plaatsen is beperkt en er geldt een maximum van twee deelnemers per organisatie. Aan de deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Het evenement vind plaats op het kantoor van SAS (Flevolaan 69 in Huizen).

Deel dit artikel via: