Het door corona veranderde criminaliteitsbeeld

Op 12 juni van 11.00u tot 12.00u verzorgt SERIS Security een webinar over het veranderde criminaliteitsbeeld tijdens de coronacrisis. Er nemen zeer gerenommeerde sprekers aan deel en aan het bijwonen zijn geen kosten verbonden.

Gedurende de periode waarin onze samenleving werd beheerst door COVID19, werden alle veiligheidsdiensten (politioneel en privaat) geconfronteerd met een gewijzigd criminaliteitsbeeld. Viel de klassieke criminaliteit inderdaad fors terug? Ontdekten wij daarentegen nieuwe modus operandi? Kreeg de handhaving -en misschien samenwerkingsverbanden- een andere dynamiek? Heeft er zich inderdaad een verandering afgetekend en zal die (deels) blijvend zijn?
Deze vragen worden beantwoord door: Yvan De Mesmaeker – Secretary General ECSA, Eddy De Raedt – Kabinetschef van de Directeur Generaal van de Federale Gerechtelijke Politie, Jurgen De Landsheer – Korpschef Lokale Politiezone Geraardsbergen/ Lierde en Chris Bombeke – Security consultant.

Inschrijvingen kunnen direct online en gratis gebeuren of via het volgende e-mailadres: information.academy@seris.be

Gedeeld

Geef een reactie