HSD Café: Security & GDPR

De nieuwe privacywetgeving waaraan alle organisaties zich vanaf 25 mei moeten houden stelt strenge eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Tijdens het HSD Café op 8 mei gaat het dan ook over: Welke kansen biedt de GDPR, ofwel AVG voor de veiligheidssector?

In dit HSD Café wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de toekomst gekeken. Wat is de impact van nieuwe technologieën op de privacy en GDPR? Wat betekent dit voor de veiligheidssector? Welke juridische, ethische, technologische en bedrijfsmatige aspecten heeft GDPR? Kan dit leiden tot innovaties en wat zijn de risico’s die hierbij horen?

Programma
15.00 – 15.30  Inloop
15.30 – 15.35  Welkom door HSD
15.35 – 16.35  Inhoudelijke verdieping

  • Maikel Roolvink, Securelink, over de evolutie van cyberveiligheid en de veiligheidsmaatregelen van nu
  • Ruud de Bruijn, CIP, over het belang van samenwerking tussen overheden en commerciële partijen als het gaat om informatieveiligheid in het kader van de nieuwe wetgeving
  • Joris Kuilmann, Ernst & Young, van Papieren Compliance naar Echte Compliance
  • Tjerk Timan, TNO, GDPR met de invloed op de fysieke veiligheid

16.35 – 17.30  Interactieve deelsessies

Deelnemers aan het HSD Café worden opgedeeld in groepen, om de kansen en uitdagingen rondom de nieuwe wetgeving te bespreken. Dit biedt ook de gelegenheid om potentiële nieuwe business partners te ontmoeten.

17.30   Borrel

Door de interactieve opzet van het café is het aantal beschikbare plaatsen beperkt.

Gedeeld

Geef een reactie