Incidentonderzoeksdag over rook

De Brandweeracademie en Brandweer Nederland organiseren alweer voor de vijfde keer de Incidentonderzoeksdag, waarop het leren van incidenten centraal staat. Deze vindt plaats bij het IVF op 15 maart 2018.

Het thema dit jaar is rook. In het plenaire deel legt lector Brandpreventie René Hagen uit waarom de praktijk van rookverspreiding weerbarstiger is dan de theorie. Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, gaat vervolgens in op de hernieuwde kijk als referentiekader bij brandbestrijding. In de deelsessies komen de volgende onderwerpen aan bod: wat is rook precies en wat zijn de gevaren, de impact van (sociale) media op hulpverleners, branden met maatschappelijke impact en simulaties van rookverspreiding en rookgasexplosies. Tot slot is er ook aandacht voor werkvormen die kunnen helpen bij het leren van incidenten. Dat wordt weer een leerzame dag!

Voor wie?
Een dag voor collega’s uit risicobeheersing, incidentbestrijding, vakbekwaamheid en onderzoek.

Programma
Half januari volgt uitgebreidere informatie over het programma.

Aanmelden
Meld je nu aan. Bij het aanmelden kies je voor een aantal deelsessies.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met IFV Kennisevents, e-mail kennisevents@ifv.nl, telefoon 026 355 22 08.

Gedeeld

Geef een reactie