Integriteit op de werkvloer

Hoffmann, Validata en Considerati gaan tijdens dit evenement in op het nut en de noodzaak van screenen. Gastspreker Kevin van Wiggen – corporate Security Manager bij KPMG – vertelt hoe screenen van toegevoegde waarde is geweest voor zijn organisatie.

Vanuit de ruim 1100 onderzoeken die Hoffmann jaarlijks uitvoert maakt Maarten IJzermans, principal consultant bij Hoffmann, concreet welke ‘insider threat risico’s’ bedrijven lopen. Hij zoomt in op de ‘misfit’ die zij daarbij zien als het gaat om het managen van deze (interne) risico’s met concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. En daarbij laat IJzermans zien wat de rol en de meerwaarde van screening is.

Screening voor gecommitteerde risicobeheersing.
KPMG geeft tijdens deze sessie inzicht in hun risicogerichte benadering en hoe het screenen van (nieuw) personeel bijdraagt aan het beperken van HR-risico’s. Daarbij focussen zij op wat KPMG doet, wat beveiligd moet worden, waarom KPMG ervoor kiest dit te beveiligen en hoe screenen hierin past. Daarnaast worden casussen en voorbeelden besproken, waaruit is gebleken dat screenen van toevoegde waarde is geweest.

De weg naar een slimmere screening.
Employment screening raakt de hele organisatie en is daarom een gedeelde verantwoordelijkheid. Afdelingen als Human Resources en Risk & Compliance zijn nauw betrokken en steeds vaker kijken Juridische Zaken, IT security en de OR mee. Hoe zorg je ervoor dat iedere afdeling op het juiste moment geïnformeerd is en betrokken wordt bij de uitvoering? Harm Voogt, CEO van Validata laat tijdens zijn presentatie zien hoe het proces slimmer is aan te pakken, met gerichte tips voor de inrichting en uitvoering van dit proces. Tevens wordt gekeken naar innovatie en digitalisering binnen het domein ‘employment screening’
Als laatste spreekt Bart Schermer als Chief Knowledge Officer namens Considerati over wat er wèl mogelijk is binnen de kaders van de AVG op het gebied van personeelsscreening.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op de website.

Gedeeld

Geef een reactie