Intelligence en een veilige stad

Op vrijdag 12 april houdt het CCV een werkbezoek aan Tilburg. Tijdens dit werkbezoek verzorgt de gemeente een interactieve presentatie met als onderwerp: werken met intelligence om te komen tot het veiliger maken van de stad. Het werkbezoek is voor medewerkers van gemeenten en veiligheidsregio’s.

In Tilburg heeft het cluster Intelligence sinds 2012 de taak om de informatiepositie op diverse veiligheidsthema’s vorm te geven. De kerntaken van het cluster intelligence bestaan uit het maken van strategische en tactische analyses, het leveren van managementinformatie voor monitoring in dashboards, operationele informatie voor het ondersteunen van werkprocessen en het bieden van informatie voor de coördinatie van ondermijning. Op basis van analyses en inzicht in de actuele situatie stellen ze het bestuur in staat strategische keuzes te maken in wat met voorrang moet worden aangepakt. Collega’s en partners als de politie kunnen op basis van deze informatie regie voeren op persoonsgerichte, gebiedsgerichte en delictgerichte aanpakken.

Programma
De presentatie van 12 april gaat over de taken van het cluster intelligence, de huidige ontwikkelingen en de randvoorwaarden voor doorontwikkeling. Daarnaast krijg je informatie over de producten en diensten waar de CCV-adviseurs dit jaar aan werken.
Het aantal deelnemers is beperkt, zodat er voldoende gelegenheid is om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Deelname is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd. Wil je hier graag bij zijn? Stuur dan een mail naar lilian.tieman@hetccv.nl. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Aanmelden kan tot 4 april.

Gedeeld

Geef een reactie