Intervisiebijeenkomst veiligheid en zorg

Het CCV houdt op donderdag 12 oktober in Utrecht een intervisiebijeenkomst over veiligheid en zorg. Doelgroep zijn gemeenten.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor een groot aantal kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie. Nu de decentralisaties in de praktijk zijn doorgevoerd, ontstaat er oog en ruimte voor de verbinding met andere domeinen, waaronder het veiligheidsdomein. Deze samenwerkingen komen tijdens de intervisiebijeenkomsten veiligheid en zorg aan bod.

Doelgroep
De intervisiebijeenkomst is interessant voor:

  • beleidsmedewerkers sociaal domein;
  • beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid;
  • wijkteammanagers.

Praktisch
Donderdag 12 oktober
12.00 – 17.00 uur
Van der Valk Hotel, Utrecht

Inschrijven

Er volgt ook een bijeenkomst op donderdag 23 november. Aanmelden voor deze bijeenkomst wordt in een later stadium mogelijk.

 

Gedeeld

Geef een reactie