Kennis delen over toepassing van sprinklers

Op 26 januari 2022 organiseert de VSI, onderdeel van Federatie Veilig Nederland, het seminar ‘Waardering van sprinklers’. Tijdens het seminar wordt kennis aangereikt waarmee gebouweigenaren, adviesbureaus, architecten, facilitair managers en verzekeraars meer te weten komen over de toepassingen van sprinklers.

Brandveiligheid heeft toenemende aandacht gekregen. Alleen voldoen aan de wet- en regelgeving blijkt bij een calamiteit vaak niet toereikend. Dat het anders moet, daar zijn steeds meer opdrachtgevers het wel over eens, maar hoe doe je dat? Integrale brandveiligheid en risicogerichtheid blijkt lastig toe te passen. En uiteraard zijn er de economische aspecten die van belang zijn bij de keuze.

Kennis delen
Over actieve blussystemen, zoals sprinklers, blijken veel misverstanden te bestaan. In dit seminar wordt dieper ingegaan op onderwerpen zoals hoe het gewenste brandveiligheidsniveau is vast te stellen en te implementeren. Uiteraard komen de investeringen aan bod, maar ook de mogelijke besparingen! Met het seminar willen de organisatoren kennis en ervaringen delen en verbindingen leggen tussen de deelnemers.

Meer informatie is te vinden op de website.

Gedeeld

Geef een antwoord