Landelijk congres Buurtpreventie in Barneveld

In het najaar wordt het tweede landelijke congres buurtbemiddeling georganiseerd. Alle gemeenten worden uitgenodigd om op 12 oktober, in de Week van de Veiligheid, naar Barneveld te komen.

Tijdens het eerste congres in Lansingerland kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals burgerparticipatie, technische en maatschappelijke trends, WhatsApp Buurtpreventie, VeiligeBuurt, WaakSamen en Buurtpreventie Plus. De komende tijd wordt er een aantrekkelijk programma samengesteld.
Wie meer wil weten over buurtpreventie kan kijken bij het onderwerp pagina buurtpreventie op de CCV-website.

Gedeeld

Geef een reactie