Loss Prevention 2019

Bij de TU Delft vindt van 16 tot en met 19 juni het zestiende EFCE International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Proces Industries plaats.

Het op de chemische en procesindustrie gerichte symposium gaat onder andere over risk assessment en safety management. De menselijke en organisatorische factoren van risk en safety komen aan de orde, evenals procesveiligheid en technologische innovaties. Er gaat aandacht uit naar branden, explosies en het ontsnappen van giftige stoffen en er wordt gesproken over fysieke beveiliging en cybersecurity op industriële complexen.

Meer informatie is te vinden op de website.

Gedeeld

Geef een reactie