Masterclass Crisisbeheersing in het onderwijs 2018

Voor bestuurders en leden crisisteams onderwijssector organiseert SVDC op donderdag 31 mei 2018 en donderdag 4 oktober 2018 de Masterclass Crisisbeheersing in het onderwijs in Zeist.

Het onderwerp krijgt volgens de organisator steeds meer aandacht. Er zijn talloze voorbeelden van incidenten binnen onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, pestgedrag, cybercrime, zelfdoding, integriteitskwesties en zedendelicten, radicalisering, ongevallen met gevaarlijke stoffen en dergelijke. Wanneer een calamiteit de school treft is het van belang dat de school een crisisteam activeert dat de crisis adequaat kan aanpakken. De (sleutel)functionarissen in het crisisteam dienen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en moeten ook goed zicht hebben met welke externe veiligheidspartners zij in voorkomend geval samenwerken. SVDC organiseert rondom de specifieke thema’s in 2018 twee keer een Masterclass met een boeiend programma en sprekers met praktijkervaring.

Thema’s
In de voorbereiding op crisissituaties wordt de onderwijsinstelling ondersteunt door de veiligheidsregio. Zij assisteren met de toetsing of crisisplannen inhoudelijk goed zijn en zij kunnen ondersteunen in het proces van opleiden, trainen en oefenen. Presentatie door Marcel Appeldoorn en Tim van Sliedregt namens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Uitleg over de nationale risicobeoordeling, de multidisciplinaire aanpak van crisisbeheersing en de betekenis daarvan voor de onderwijssector wordt gegeven door Rob de Wijk. Hij is een van de vooraanstaande deskundigen in Nederland op dit terrein.

De beste lessen zijn te leren uit daadwerkelijke gebeurtenissen. Kees van der Zweep heeft een ernstig incident meegemaakt op het Corbulo College te Voorburg. Hij bespreekt de toedracht hiervan, de impact en wat dit betekent voor het crisisteam, de docenten, de leerlingen en de familie van het slachtoffer.

Ine Spee is werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma en verbonden als deskundige aan de Stichting School en Veiligheid. Zij heeft vele incidenten onderzocht en ook diverse publicaties uitgebracht. Zij zal ingaan op de tips en tricks vanuit haar jarenlange praktijkervaring en een mooi handelingsperspectief aanreiken aan de deelnemers.

Tijdens crisissituaties gaat het vaak mis in de crisiscommunicatie. Dit is als het ware een ‘tool of management’. Als je als bestuurder goed communiceert, dan kun je in de aanpak van de crisis veel betekenen. Hans Siepel heeft hierover diverse boeken geschreven en zal u op meeslepende wijze vertellen hoe u dit het beste kunt realiseren.

Aanvullend
De Masterclass gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het maximum deelnemersaantal is 20 personen. Deelnemers worden geregistreerd in volgorde van aanmelding.

Doelgroep
De Masterclass beoogt bestuurders en (beleids) medewerkers van crisisteams uit de onderwijssector bijeen te brengen. Belangstellenden vanuit andere veiligheidsdisciplines, maatschappelijke instellingen en gemeenten zijn ook van harte welkom.

Gedeeld

Geef een reactie