Monitoring online aangejaagde openbare ordeverstoringen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert op woensdag 9 juni 2021 om 15.00 uur het gratis webinar ‘Monitoring van online aangejaagde orderverstoringen’.

Online oproepen tot bijvoorbeeld rellen, vetes tussen drillrapgroepen en onaangekondigde demonstraties kunnen leiden tot verstoringen van de openbare orde. Gemeentes hebben er dagelijks mee te maken. Maar hoe krijgen zij zicht op deze online oproer? Tot nu toe was er weinig bekend over hoe gemeenten in openbare en online bronnen monitoren met het oog op de handhaving van de openbare orde.

Wankel fundament
In het op 18 mei gepubliceerde onderzoek ‘Black box van gemeentelijke online monitoring; Een wankel fundament onder een stevige praktijk’ van de NHL Stenden hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, is in kaart gebracht of gemeenten online monitoren, hoe ze dit doen en op welke knelpunten en grenzen ze stuiten. Daarbij spelen naast het juridische vraagstuk evenzeer de organisatorische, technische en ethische aspecten van het monitoren door gemeenten een rol.
Tijdens het webinar op 9 juni vertelt Willem Bantema, onderzoeker aan de NHL Stenden hogeschool, over het onderzoek, de resultaten en de aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Vragen over het onderzoek kunnen tijdens het webinar online worden gesteld via de chatfunctie.

De doelgroep
Het onderzoek en daarbij het webinar zijn bedoeld voor burgemeesters en de ambtenaren die de burgemeesters zowel beleidsmatig als juridisch adviseren. Deze ambtenaren zijn vaak werkzaam bij de afdelingen openbare orde en veiligheid van de gemeenten. Maar ook politie en het OM behoren zeker tot de doelgroep.

Inschrijven kan via deze link.

Gedeeld

Geef een antwoord