Persoonsgerichte aanpak bij voetbalincidenten

Op 10 oktober en 7 november 2022 organiseren en verzorgen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, RONT Management Consultants en C3 Group een drietal sessies over de persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal.

Deze sessies zijn bedoeld voor professionals werkzaam rond de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten bij gemeenten, politie, openbaar ministerie en betaald voetbal organisaties. Tijdens deze sessies kunnen de (potentiële) gebruikers kennis nemen van de applicatie rond de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten. De sessies bestaan uit een mix van theorie (kennis over PGA), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek ten aanzien ordeverstoorders in het voetbal), vaardigheden (trainen van competenties om de applicatie toe te passen in de praktijk) en gereedschap (database van interventies) die gezamenlijk moeten leiden tot een persoonsgerichte aanpak die werkt en tot het gewenste resultaat leidt. Wie geïnteresseerd is in deelname aan een van de sessies kan contact opnemen met Frank van Summeren.

Deel dit artikel via: