Promotieonderzoek naar predictive policing

Op donderdag 27 mei is via een livestream de openbare verdediging van een doctoraatproefschrift over predictive policing te volgen. Het gaat hier om onderzoek naar systemen waarmee op basis van historische informatie criminaliteit is te voorspellen, zodat daar proactief op gereageerd kan worden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Anneleen Rummens, die hiermee wil promoveren tot doctor in de criminologische wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Datagestuurde benaderingen worden steeds belangrijker in de huidige digitale samenleving. In het criminologisch onderzoek heeft dit geleid tot toenemende interesse in big data-analyse en andere innovatieve methoden en toepassingen voor criminaliteitsanalyse, zoals predictive policing.

Proactief
Predictive policing is het gebruik van historische criminaliteits- en andere data in complexe statistische modellen om te voorspellen waar en wanneer er een hoog risico is op nieuwe criminele feiten, met de bedoeling proactief politiepatrouilles aan te sturen. Ondanks het toenemende gebruik door politiediensten wereldwijd en de ontwikkeling van commerciële softwareapplicaties, blijft academisch onderzoek achter, in het bijzonder met betrekking tot de methodologische en operationele dimensies. Dit doctoraatsonderzoek bestudeert de belangrijkste methodologische en operationele overwegingen bij predictive policing en bespreekt de implicaties voor beleid, praktijk en toekomstig onderzoek.

De verdediging van het proefschrift is na inschrijving via deze link live te volgen.

Gedeeld

Geef een antwoord