Soba organiseert Studiedag Veiligheidsprogramma’s

Op vrijdag 10 september organiseert Soba een studiedag over de programmatische aanpak van veiligheid en integriteit. Aan bod komen programma’s die bedrijven en instellingen helpen bij het tegengaan van inbreuken op eigendom en bezit, op de veiligheid van medewerkers en klanten en op contractuele bepalingen die relateren aan veiligheid en integriteit.

Soms vloeit het programma rechtstreeks voort uit wet- en regelgeving, soms committeren bedrijven en instellingen zich vrijwillig aan een bepaald programma. Daarnaast komt ook voor dat opdrachtgever wensen dat opdrachtnemers voldoen aan bepaalde normen voor veiligheid en integriteit. Tijdens de studiedag worden deze programma’s en de voordelen daarvan besproken, maar blijven ook de beperkingen niet onvermeld.

Ochtendprogramma
Het ochtendprogramma staat in het teken van preventie en afschrikking, waarbij ondermijning het verbindende woord is. De ochtend start met het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Dit is een uitwerking van verantwoordelijkheden die zijn opgenomen in de Politiewet, de Gemeentewet en de Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv). Alle bedrijven en instellingen in Nederland kunnen te maken krijgen met dreigingen die goed functioneren kunnen ondermijnen. Hoe wordt de dreigingsinschatting gemaakt? En wie heeft van rijkswege recht op bescherming? Ondermijnende activiteiten spelen ook een rol in de transportketen en de terminals in onze havens waar schepen aanmeren. Logistieke dienstverleners of verladers kunnen aan de hand van een TAPA certificaat aantonen dat de bedrijfsprocessen voor het beveiligen van goederen op orde zijn. Waar TAPA op vrijwillige basis gehanteerd wordt, is de ISPS-code dwingend voorgeschreven voor een specifieke groep van bedrijven en instellingen.

Middagprogramma
Het middagprogramma borduurt voort op preventie en benadrukt een aantal algemene en bijzondere inbreukbeperkende maatregelen die tot stand komen via zelfregulering en door samenwerking. Via overeenkomsten wordt veiligheid en integriteit uitgewerkt en van toepassing verklaard in de onderlinge rechtsverhouding van partijen. Normering biedt marktpartijen duidelijkheid en het doel is om vertrouwen te geven in producten, diensten of organisaties. Maar wat nu als het mis gaat? Dan is onderzoek en respons vereist. Welke repressiemogelijkheden zijn er om de verstoorde balans terug te krijgen?

Voor wie?
Het volgen van de studiedag biedt meerwaarde aan iedereen die werkzaam is in het beveiligingsvakgebied. De themadag is verplicht voor deelnemers aan de Post-HBO registeropleiding Security en Recht van Soba Security Academy. De studiedag is aan te bevelen voor diegenen die van plan zijn om de opleiding Security en Recht te gaan volgen. Met het certificaat van deelname wordt vrijstelling verkregen voor de uitvoering van de gelijknamige studiedag die in 2022 gepland wordt.

Nadere informatie is te vinden via deze website.

Gedeeld

Geef een antwoord