Studiedag bestuurlijke aanpak cyberveiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert samen met de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid op 24 september 2019 de landelijke studiedag bestuurlijke aanpak cyberveiligheid.

Hoe groot is het lokale probleem van cyberveiligheid? Veel gemeenten en hun regionale samenwerkingsorgansisaties ervaren bestuurlijk ongemak en zijn zoekende. Wat is de rol van gemeenten? Wat kunnen en moeten gemeenten gaan doen? Dat komt aan de orde tijdens de landelijke studiedag bestuurlijke aanpak cyberveiligheid.
Tijdens deze studiedag wordt duidelijk gemaakt wat cyberveiligheid nu eigenlijk is. Wat is bijvoorbeeld criminaliteit met een digitale component? Wat is cybersecurity, digitale criminaliteit, digitale overlast, digitale crisis? En wat betekenen al deze termen voor de gemeente?

Samen aan de slag
Aan bod komt waarom de gemeente iets aan cybersecurity moet doen, hoe dat zo goed mogelijk met het college en de gemeenteraad is af te stemmen en hoe het beleidskader eruit komt te zien, gebaseerd op de geleerde lessen van enkele pioniersgemeenten of hun samenwerkingsorganisaties. Met aandacht voor mogelijke interventies zoals een cyberdreigings- en weerbaarheidsbeeld, voorlichtings- en preventiecampagnes en het oefenen met de aanpak van cybercrises.
Samen met een aantal gemeenten die al vooroplopen met de aanpak van cybercrime ga je aan de slag, zodat opgedane kennis in de eigen praktijk kan worden toegepast. (Samen)werken op cyber is het nieuwe credo.

Gedeeld

Geef een reactie