Symposium Grip op Crisis

Donderdag 26 maart 2020 vindt in Zeist het symposium Grip op Crisis plaats. Dit helpt bij het leren van ervaringen die zijn opgedaan in daadwerkelijke crisissituaties.

Dat geeft volgens de organisator SVDC handvatten om toekomstige crisissituaties beter te begrijpen en aan te pakken. Een zestal deskundigen zal vanuit verschillend perspectief een of meerdere crisissituaties analyseren. Tevens wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen op de terreinen cybersecurity, het functioneren van inspectie- en toezichtsorganen, leiderschap en crisiscommunicatie.

Meer informatie is te vinden op de website.

Gedeeld

Geef een reactie