Symposium: ‘Lessen coronacrisis 2020’

Omdat corona mogelijk niet de laatste pandemie is die de mensheid zal meemaken, is het belangrijk er lessen uit te leren. Om daarbij te helpen organiseert SDVC op 25 maart een symposium in Zeist.

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar dat gedomineerd werd door de coronacrisis. De hele wereld en dus ook Nederland werd getroffen door een pandemie die niet alleen een volksgezondheidsaangelegenheid betrof, maar tevens kan worden aangemerkt als de grootste naoorlogse economische en sociaal-maatschappelijke crisis. Het is vrij uniek dat we met z’n allen in deze benarde situatie zijn beland en het is dan ook van essentieel belang dat we belangrijke lessen uit deze crisis optekenen en deze vertalen in verbetermaatregelen voor de toekomst. De coronacrisis zal namelijk niet de laatste zoönotische infectieziekte zijn die ons treft. Om die reden organiseert SVDC in Zeist het symposium Lessen coronacrisis 2020. Verschillende sprekers die tijdens de crisis een prominente rol hebben vervuld zullen vanuit verschillend perspectief hun ervaringen delen met het publiek. Daarbij wordt ook gekeken naar de lessen die in België zijn geleerd.

Achter deze link staat het programma in pdf.

Gedeeld

Geef een reactie