Themabijeenkomst Crisisbeheersing in het onderwijs

Voor bestuurders en leden van crisisteams in de onderwijssector organiseert SVDC de themabijeenkomst Crisisbeheersing in het onderwijs, die op 4 oktober 2017 zal plaatsvinden.

Crisisbeheersing in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht. Er zijn dan ook talloze voorbeelden van incidenten binnen onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn schiet- en steekincidenten, pestgedrag, cybercrime, zelfdoding, integriteitskwesties en zedendelicten, radicalisering, ongevallen met gevaarlijke stoffen en dergelijke. Wanneer een calamiteit de school treft is het van belang dat de school een crisisteam activeert dat de crisis adequaat kan aanpakken.
De (sleutel)functionarissen in het crisisteam dienen te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden en moeten ook goed zicht hebben met welke externe veiligheidspartners zij in voorkomend geval samenwerken. SVDC organiseert rondom de specifieke thema’s een bijeenkomst met een boeiend programma en sprekers met praktijkervaring. Lees meer op de website

Gedeeld

Geef een reactie