Themabijeenkomst van brandmelding tot brandmeester

Op 27 maart houdt de Vereniging Brandveiligheids Experts een themabijeenkomst met als titel Van Brandmelding tot Brandmeester. Het belooft een kijkje in de keuken van de dagelijkse praktijk van centralisten en brandweerlieden.

Wat gebeurt er tijdens een incident? Met welke dilemma’s hebben bijvoorbeeld centralisten van een 112 alarmcentrale te maken? Deelnemers aan de themabijeenkomst krijgen van een ervaren centralist, ondersteund met werkelijke gebeurde geluidsfragmenten, een kijkje in de keuken van de alarmcentrale.
In een tweede presentatie neemt Siemco Baaij deelnemers vervolgens mee naar wat er zich allemaal afspeelt in de eerste tankautospuit die ter plaatse komt. Uiteraard probeert de brandweer de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen, maar niet met onaanvaardbare risico’s. De ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’ biedt de brandweerman een aantal eenvoudige en praktisch toepasbare basisprincipes en vuistregels voor het bestrijden van gebouwbranden. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Tot slot sluit Lieuwe de Witte de avond af met een inleiding over hoe de brandweeracademie de hedendaagse wetenschap ontsluit met het brandweerveld (zoals de hernieuwde kijk op brandbestrijding). Wat valt te leren van de wetenschap en ervaringen uit incidenten, maar bovenal hoe kan ervoor gezorgd worden dat het praktisch toepasbaar blijft op die dynamische werkvloer?

Voor VBE leden is deze avond gratis. Voor niet-leden zijn de kosten €50,-. Inschrijven kan via deze website.

Gedeeld

Geef een reactie

Dagelijks nieuws over beveiliging en veiligheid