Trends in Veilig Uitgaan

De jaarlijkse CCV-bijeenkomst Veilig Uitgaan vindt plaats in de Week van de Veiligheid op vrijdag 13 oktober. Wat de laatste trends zijn in veilig uitgaan, is de rode draad van de bijeenkomst op het Rembrandtplein in Amsterdam.

De bijeenkomst vindt tweemaal plaats: van 11:30 – 18:00 uur én van 21:00 – 23:00 uur. Deelnemers krijgen de ins & outs te horen van het pilotproject ‘Gastvrij en Veilig Rembrandt- en Thorbeckeplein’. Naast de lokale samenwerking met ondernemers, handhavers, hosts, politie en bewoners, is er ook aandacht voor innovaties rond uitgaansproblemen. Zoals de app voor overlastmeldingen, experimenten met gedragsbeïnvloeding, een gezamenlijke social media-strategie en verlichting.
’s Avonds kan mee worden gekeken met de hosts op het Rembrandtplein en is te zien hoe de maatregelen van de pilot ‘Gastvrij en Veilig Rembrandtplein’ in de praktijk hun beslag krijgen.

Aanpak horecadiscriminatie
Daarnaast is er aandacht voor de aanpak van discriminatie in de horeca en in het bijzonder de rol die de gemeente daarbij vervult. De handreiking van het ministerie van SZW en de VNG biedt sinds 2014 houvast voor de gemeente om de aanpak van horecadiscriminatie vorm te geven. Hoe staat het nu met die aanpak en hoe kunnen gemeenten en horeca samen het fenomeen verder terugdringen?
Tussendoor staan korte pitches op het programma over onder andere het nieuwe Modelprotocol Collectieve Horecaontzegging, de campagne Boefproof en haar meerwaarde voor de politie. Ook wordt de winnaar van de Wel-Zo-Veilig-Award (horecagebied) in het zonnetje gezet.

Gedeeld

Geef een reactie