Vakevenement voor hulpdiensten ERIC 2022

Op 18 en 19 mei 2022 opent de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC) haar poorten voor de derde keer. Het betreft een verbindingsplatform voor veiligheidsprofessionals, producenten en leveranciers van producten en diensten.

Deze producenten en leveranciers leveren voertuigen, beschermende kleding en uitrusting, robottechniek en 3D oefen- en trainingsapplicaties, specialistische ondersteuningsteams, verbindingen en informatievoorziening. eRIC toont state of the art producten en diensten over de hele breedte van het veiligheidsdomein.

Interactief praktijkplatform
eRIC is een interactief praktijkpodium om productinnovaties te presenteren en te demonstreren. Het wordt door velen gezien als de vakbeurs voor hulpdiensten. Hulpverlenings-professionals zullen massaal acte de présence geven als bezoeker. Dit zijn uitvoerenden/ gebruikers, leidinggevenden en inkopers van brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR, Rijkswaterstaat, Defensie, BOA’s, bedrijfshulpverlening en veiligheidsspecialisten van de (lokale) overheden en de industrie.

Meer informatie is te vinden op de website.

Deel dit artikel via: