Wie draagt welke schade bij misdrijf?

Wie draagt welke schade bij een misdrijf? Wie zou welke schade moeten dragen? Wat ontvangt een slachtoffer uiteindelijk aan compensatie en hoeveel blijft er open staan? Daarover gaat een symposium, dat 24 september plaatsvindt in de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Geïnteresseerden kunnen aan de slag met deze en andere vragen tijdens het symposium ‘Compensatie van misdrijfschade – Solidariteit, verzekering, verhaal’. Onder begeleiding van onder andere prof. mr. Siewert Lindenbergh, mr. dr. Marnix Hebly en dr. Renée Kool vinden er interactieve workshops plaats rond drie thema’s: solidariteit, verzekering en aansprakelijkheid. De vraagstukken worden telkens vanuit andere invalshoeken belicht. Deelname is kosteloos.

Kijk voor meer informatie op https://lnkd.in/dVAV7rX

Gedeeld

Geef een reactie