AIVD-dossiers niet altijd actueel

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) houdt haar dossiers niet altijd goed bij. Dat concludeert de Commissie van Toezicht van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in haar donderdag uitgebrachte jaarverslag.


De commissie stelt dit vast in een diepteonderzoek naar een team van de AIVD dat zich bezighoudt met de radicalisering van moslims in ons land. “De teamleider is verantwoordelijk voor de dossiervorming. De medewerkers van de dienst bouwen echter zelf het dossier op en dat wordt niet altijd goed bijgehouden”, signaleert de commissie. “Een vast model voor een systematische opbouw ontbreekt.”

De commissie vindt overigens los van enkele kritische opmerkingen die ze heeft gemaakt, dat zowel de AIVD als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hun taken adequaat uitvoeren en zich aan de voor hen geldende wettelijke voorschriften houden.

De toezichtscommissie meldt in het jaarverslag ook dat ze vindt dat ze zelf uitgebreid moet worden. Ze is het eens met de commissie Havermans, dat de controle op het functioneren van de AIVD versterkt moet worden. De commissie Havermans deed recent onderzoek naar het functioneren van de AIVD.

Deel dit artikel via: