Al 40 meldingen van fraude met gestolen GGD-gegevens

De Fraudehelpdesk heeft volgens het FD inmiddels ongeveer 40 meldingen ontvangen die mogelijk te maken hebben met de gestolen GGD-gegevens. De slachtoffers werden gebeld door iemand die over verschillende persoonsgegevens beschikte en op zoek was naar meer informatie.

Vanwege de publiciteit heeft het mogelijk grootste datalek dat Nederland ooit heeft meegemaakt ook politieke aandacht gekregen en ziet de GGD zich genoodzaakt om op een ander registratiesysteem over te stappen. Dat had beter kunnen gebeuren, toen al maanden geleden diverse medewerkers de directie op de risico’s hadden gewezen. Want inmiddels zijn zo’n zeven miljoen Nederlanders getest. Waarschijnlijk zijn van al deze mensen de persoonsgegevens te koop.

Identiteitsfraude
Slachtoffers van het datalek zijn intussen nog altijd niet geïnformeerd, terwijl zij wel het risico lopen om slachtoffer te worden van identiteitsfraude. Criminelen kunnen contracten afsluiten op hun naam, omdat in de dossiers ook de burgerservicenummers zaten. Daarnaast kunnen criminele praktijken worden ontplooid op naam van de slachtoffers van de identiteitsfraude. De dossiers bevatten vrijwel alle daarvoor benodigde informatie, zoals namen, adressen, burgerservicenummers, geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen. Weliswaar zijn twee verdachten opgepakt, maar daarmee wordt nog niet de handel in de persoonsgegevens stilgelegd. Tientallen criminelen kunnen de gegevens in hun bezit hebben en via het Darkweb verder verspreiden. Daarom heeft het voor slachtoffers ook geen zin om de GGD te vragen hun gegevens uit het systeem te halen. Het advies van de Fraudehelpdesk is om extra alert te zijn als de ‘bank’ belt of er per e-mail of sms om gegevens wordt gevraagd.

Deel dit artikel via: