Alarm Meldnet nu ook erkend als videotoezichtcentrale

Alarm Meldnet heeft de goedkeuring vanuit het Ministerie van Justitie ontvangen voor het in standhouden van een videotoezichtcentrale onder het nummer VTC21. Daarnaast is het bedrijf nu de enige particuliere alarmcentrale in Nederland die voor alle scopes uit de EN50518 gecertificeerd is.

Het in Roermond en Maastricht gevestigde bedrijf biedt cameratoezicht aan voor verschillende doeleinden. Zo kan met camera’s worden geverifieerd of een inbraak- of ander alarm terecht is, waarbij beelden direct doorgezet kunnen worden naar de politie als daarop een inbreker is te zien. Alarm Meldnet maakt daarbij gebruik van een geïntegreerd platform, dat precies bijhoudt welke handelingen de centralist verricht bij een melding.

Camerasurveillance
Ook camerasurveillance wordt aangeboden. Met camera’s kan een gebouw of terrein geobserveerd worden en kan de klant bepalen op welke tijdstippen er een observatieronde gedaan moet worden. De centralisten rapporteren bijzonderheden en nemen in geval van verdachte situaties actie richting de door de klant opgegeven sleutelhouder(s), bewakingsdienst, politie of andere personen of instanties. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van intelligente camera’s. De centralisten ontvangen dan een alarm als de camera’s ongebruikelijke bewegingen detecteren.

Toegangscontrole
Verder maken camera’s toegangscontrole op afstand mogelijk. Dit houdt in dat camerabewaking van Alarm Meldnet ingezet kan worden voor het begeleid openen en sluiten van gebouwen. De veiligheid van medewerkers wordt hiermee vergroot omdat de centralisten via camera’s een oogje in het zeil houden. De centralisten begeleiden hen tijdens het betreden en verlaten van het gebouw en/of terrein en houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Live View
Camerabewaking van Alarm Meldnet is er voor zowel particuliere als zakelijke klanten. De centralisten waken vanuit de meldkamer over bedrijven, bouwterreinen, industriegebieden, woonhuizen en andere terreinen waar camera’s hangen. Tevens kunnen – in geval van verdachte situaties – alle camerabeelden rechtstreeks doorgestuurd worden naar de politie door middel van Live View. De politie kan dan live meekijken op de camerabeelden en de situatie inschatten. Meer informatie over Live View kunt u vinden op de website van de politie.

Deel dit artikel via: